Μαρεντάκη Ειρήνη

Γραμματέας Σχολής, Μόνιμο προσωπικό

2821037657 irini [στο] dpem.tuc.gr

 

Ορφανουδάκη Μαρία

Υπάλληλος Γραμματείας, Μόνιμο προσωπικό

2821037645 morfanoudaki1 [στο] isc.tuc.gr

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013