Διοικητικό Προσωπικό


Μαρεντάκη Ειρήνη

Γραμματέας Σχολής, Μόνιμο προσωπικό

2821037657 irini [στο] dpem.tuc.gr

 

Σκουνάκης Εμμανουήλ

Υπάλληλος Γραμματείας, Μόνιμο προσωπικό

2821037645 eskounakis [στο] isc.tuc.gr

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013