Ο θεσμός των ακαδημαϊκών συμβούλων λειτουργεί στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του έτους για θέματα που αφορούν την οργάνωση των μαθημάτων και άλλα σχετικά θέματα.

 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1ο έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2020)

Επ. Καθ. Εμμ. Μαθιουδάκης

Γραφείο: 145Β-102, Κτίριο Επιστημών, Β΄ Όροφος, τηλ. 2821037750

Υπηρεσίες συμβούλου:Πέμπτη 12:00-14:00

2o έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2019)

Αν. Καθ. Π. Παρτσινέβελος

Γραφείο: M1.212, 2ος όροφος, τηλ. 2821037628

3o έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2018)

Καθ. Στ. Μερτίκας

Γραφείο: Μ3.304, 3ος όροφος, τηλ. 2821037629

4o έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2017) & 5o έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2016)

Α΄ κύκλος σπουδών

Καθ. Γ. Εξαδάκτυλος

Γραφείο: Μ1.201, 2ος όροφος, τηλ.2821037690

Υπηρεσίες συμβούλου:Τετάρτη-Πέμπτη 11:00-13:00

Β΄ κύκλος σπουδών

Καθ. Κ. Κομνίτσας

Γραφείο: Μ3.109,1ος όροφος, τηλ. 2821037686

Γ΄ κύκλος σπουδών

Καθ. Δ. Βάμβουκα

Γραφείο: Μ2.013, ισόγειο, τηλ. 2821037603 

 

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013