Ο θεσμός των ακαδημαϊκών συμβούλων λειτουργεί στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο του έτους για θέματα που αφορούν την οργάνωση των μαθημάτων και άλλα σχετικά θέματα.

 

ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1ο έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2021)

Καθ. Ε. Παπαδοπούλου

Γραφείο: 145Β-100, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος, τηλ. 2821037748

2o έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2020)

Αν. Καθ. Π. Παρτσινέβελος

Γραφείο: M1.212, 2ος όροφος, τηλ. 2821037628

3o έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2019)

Καθ. Στ. Μερτίκας

Γραφείο: Μ3.304, 3ος όροφος, τηλ. 2821037629

4o έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2018) & 5o έτος σπουδών (εισαχθέντες φοιτητές έτους 2017)

Α΄ κύκλος σπουδών

Επ. Καθ. Γ. Ξηρουδάκης

Γραφείο: Μ1.201, 2ος όροφος, τηλ.2821037712

Β΄ κύκλος σπουδών

Καθ. Κ. Κομνίτσας

Γραφείο: Μ3.109,1ος όροφος, τηλ. 2821037686

Γ΄ κύκλος σπουδών

Καθ. Δ. Βάμβουκα

Γραφείο: Μ2.013, ισόγειο, τηλ. 2821037603 

 

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013