Η αποδοχή του υποψηφίου διδάκτορος γίνεται μετά από σχετική αίτησή του. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ'όλο το έτος.

 

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013