Ερευνητικά Προγράμματα

Διαβάστε για τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα

 

Τα ερευνητικά έργα (projects) που ακολουθούν παρουσιάζονται με τυχαία σειρά και ανοίγουν νέα παράθυρα με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του κάθε προγράμματος.

GAVDOS, Coordinator Prof. S. Mertikas

NANOSPONGE (Last update: June 2001)

CATIPRO (Last update: June 2001)

DIAS (Last update: May 2004), Coordinator Prof. G. Exadaktylos

McDUR (Last update: November 2004), Coordinator Prof. G. Exadaktylos

3F Corinth (Last update: February 2004), Coordinator Prof. G. Exadaktylos

MONUMENTS (Last update: November 1998), Coordinator Prof. G. Exadaktylos

Prevention of groundwater contamination from wastes disposed in mining and metallurgical sites with the use of Permeable Reactive Barriers, funded by Alexander Onassis Foundation (Last update: January 2005), Coordinator Prof. K. Komnitsas

Innovative technologies for the management of mining and metallurgical wastes, funded by the Greek Ministry of Education, Coordinator Prof. K. Komnitsas

INDUWASTE: Management and remediation of hazardous industrial wastes in the Western Balkan Countries, Coordinator Prof. K. Komnitsas

PREWARC: Strategic plan for prevention of regional water resources contamination from mining and metallurgical activities in Western Balkan Area, Coordinator Prof. K. Komnitsas

INTREAT:Integrated treatment of industrial wastes towards prevention of regional water resources contamination (Last update: March 2005), Coordinator Prof. K. Komnitsas

INSWAB: Integrated industrial solid waste management in Albania (Last update: December 2008), Coordinator Prof. K. Komnitsas

ACTIVATION: Superhigh energy ball milling, with the help of novel laboratory and industrial planetary mills, applied to the development of new materials and technologies based on particle size reduction and mechanical activation. (Last update: September 2006)

SPATSTAT: Development of Spartan Spatial Random Field Models for Geostatistical Applications, (Last update: April 2007), Coordinator Prof. D. Hristopoulos

PRB-Cleanup: Optimization of Permeable Reactive Barriers performance for the Clean up of contaminated by heavy metals leachates and groundwater (PRB-Cleanup), Coordinator Prof. K. Komnitsas

Sino-Greek Cooperation: Integrated rehabilitation options in contaminated areas and waste disposal sites using novel methodologies; Coordinator Prof. K. Komnitsas

BridgSeismTime: Bridging the timescales in fault-slip accumulation: from the earthquake record to the geological record; Coordinator Prof. D. Hristopoulos

SARMa: The two main objectives are: to develop a common approach to SARM across SEE, and ensure a SSM in SEE based on fair distribution of costs and benefits of aggregate production, use, waste disposal and recycling, so as to enhance resource and energy efficiency and quality of life; Coordinator Prof. Z. Agioutantis.

 


Αναπτυξιακά Προγράμματα

 

Διαβάστε για τα τρέχοντα αναπτυξιακά προγράμματα

 

Τα θέματα που ακολουθούν παρουσιάζονται με τυχαία σειρά και ανοίγουν νέα παράθυρα με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του κάθε προγράμματος.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ.Ο.Π.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ.Ο.Π.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--