Ερευνητικά Προγράμματα

Ενδεικτικός κατάλογος πρόσφατων ερευνητικών προγραμμάτων

  RAFF 2019-2022: Risk assessment of final pits during flooding-RAFF. Χρηματοδότηση: European Commission, Research Fund for Steel and Coal, Budget for TUC 346.800 €

 INVALOR 2018-2019: Research Infrastructure for the Valorization of Wastes and Sustainable Management of Resources, partners: University Patras (coord.), AUTH, AUA, DUTH, Forth Institute of Chemical Engineering Sciences, TUC, funded by the Greek Minister of Εconomy and Development, Budget TUC 700.000 €

  BEWEXMIN 2015-2018: Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance-BEWEXMIN, Χρηματοδότηση: European Commission, Research Fund for Steel and Coal

  MANNFENID 2013-2015: evelopment of Mathematical Predictive Model coupled with Neural Network smoothing algorithms to Optimize Operating Conditions and Improve Energy Efficiency of Rotary Kiln and Electric Arc Furnaces in Ferronickel Production Plants (MANNFENI). Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011

 DURECOBEL 2013-2015: Recycling of quarry dust and construction and demolition wastes for the production of novel ecological building elements- DURECOBEL. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011,  www.durecobel.gr

 

Δείτε περισσότερα

GROWTH GRDI-2000-25605: “Improvement of ceramic substrate of three way catalysts (TWC) to develop a regeneration and/or reactivation procedure of used catalysts (REGENCATS)”, πρόγραμμα GROWTH της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων πορωδών υποστρωμάτων Τιτανικού Αλουμινίου – Ζιρκονίας.

GROWTH GRD2-2000-30072: “Organic/inorganic hybrid membranes based on novel molecular nanosponges for water purification (NANOSPONGE)”. Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο την ανάπτυξη υβριδιακών φίλτρων κεραμικού-πολυμερούς για την παραγωγή υπερκαθαρού νερού. Το εργαστήριο συμμετείχε στην ανάπτυξη των κεραμικών υποστρωμάτων και των εμποτισμό τους με πολυμερή υλικά.

CRAFT CRAF-1999-70727: “New casting process for Ti dental applications: the protection efficacy of a ceramic coating (CATIPRO)”. Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο την ανάπτυξη βελτιωμένης μεθοδολογίας χύτευσης κραμάτων τιτανίου για χρήση στην οδοντιατρική. Το εργαστήριο συμμετείχε με  στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων κεραμικών επικαλύψεων στα πυροχώματα χύτευσης για την αποφυγή αντιδράσεών τους με το χυτευόμενο Τιτάνιο.

ACTIVATION: Super high Energy Milling in the Production of Hard Alloys, Ceramic and Composite Materials. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη μελέτη συνθηκών παρασκευής κόνεων με μηχανοχημική ενεργοποίηση για τη παραγωγή κεραμικών, σύνθετων υλικών.

Nov. 2017 - Oct. 2019. ENGineering and Industry Innovative Training for Engineers, Erasmus+ programme, AGREEMENT NUMBER - 2017-1-CY01-KA202-026728, partners, Technological University Cyprus (coord.), TUC, AALBORG UNIVERSITY, GRANTXPERT CONSULTING LIMITED, CUBEIE L.L.C., LONDON SOUTH BANK UNIVESTITY LBG, Useful Simple Projects Limited, Budget 219.655 €, TUC budget 32.086 € (coordinator), https://www.enginite.eu/

GAVDOS, Coordinator Prof. S. Mertikas

NANOSPONGE (Last update: June 2001)

CATIPRO (Last update: June 2001)

DIAS (Last update: May 2004), Coordinator Prof. G. Exadaktylos

McDUR (Last update: November 2004), Coordinator Prof. G. Exadaktylos

3F Corinth (Last update: February 2004), Coordinator Prof. G. Exadaktylos

MONUMENTS (Last update: November 1998), Coordinator Prof. G. Exadaktylos

Prevention of groundwater contamination from wastes disposed in mining and metallurgical sites with the use of Permeable Reactive Barriers, funded by Alexander Onassis Foundation (Last update: January 2005), Coordinator Prof. K. Komnitsas

Innovative technologies for the management of mining and metallurgical wastes, funded by the Greek Ministry of Education, Coordinator Prof. K. Komnitsas

INDUWASTE: Management and remediation of hazardous industrial wastes in the Western Balkan Countries, Coordinator Prof. K. Komnitsas

PREWARC: Strategic plan for prevention of regional water resources contamination from mining and metallurgical activities in Western Balkan Area, Coordinator Prof. K. Komnitsas

INTREAT:Integrated treatment of industrial wastes towards prevention of regional water resources contamination (Last update: March 2005), Coordinator Prof. K. Komnitsas

INSWAB: Integrated industrial solid waste management in Albania (Last update: December 2008), Coordinator Prof. K. Komnitsas

ACTIVATION: Superhigh energy ball milling, with the help of novel laboratory and industrial planetary mills, applied to the development of new materials and technologies based on particle size reduction and mechanical activation. (Last update: September 2006)

SPATSTAT: Development of Spartan Spatial Random Field Models for Geostatistical Applications, (Last update: April 2007), Coordinator Prof. D. Hristopoulos

PRB-Cleanup: Optimization of Permeable Reactive Barriers performance for the Clean up of contaminated by heavy metals leachates and groundwater (PRB-Cleanup), Coordinator Prof. K. Komnitsas

Sino-Greek Cooperation: Integrated rehabilitation options in contaminated areas and waste disposal sites using novel methodologies; Coordinator Prof. K. Komnitsas

BridgSeismTime: Bridging the timescales in fault-slip accumulation: from the earthquake record to the geological record; Coordinator Prof. D. Hristopoulos

SARMa: The two main objectives are: to develop a common approach to SARM across SEE, and ensure a SSM in SEE based on fair distribution of costs and benefits of aggregate production, use, waste disposal and recycling, so as to enhance resource and energy efficiency and quality of life; Coordinator Prof. Z. Agioutantis.

 


Αναπτυξιακά Προγράμματα

 

Διαβάστε για τα τρέχοντα αναπτυξιακά προγράμματα

 

Τα θέματα που ακολουθούν παρουσιάζονται με τυχαία σειρά και ανοίγουν νέα παράθυρα με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του κάθε προγράμματος.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ.Ο.Π.

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧ.Ο.Π.

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013