Επαγγελματικά δικαιώματα

Επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 

Η επαγγελµατική κατοχύρωση των διπλωµατούχων Μηχανικών Oρυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης διέπεται από το Προεδρικό Διάταγµα υπ. αριθµ. 99 (ΦΕΚ 187/τ.Α/5-11-2018):

Το Άρθρο 14 αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (σσ.10417-10419).

ΦΕΚ 187/05-11-2018, Τεύχος Α'

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--