Στοιχεία Γεωμηχανικής - Μηχανική Πετρωμάτων

Στοιχεία Γεωμηχανικής - Μηχανική Πετρωμάτων

Αγιουτάντης Ζ. (2002).

Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα, ISBN: 960-411-213-9

 

 

Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας και από τη διεύθυνση:

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, Εκδόσεις ΙΩΝ»

Συμπληγάδων 7 , 12131 Περιστέρι

Τηλ: 210-5771908, 210-5742686, 210-5747729 , FAX: 210-5751438

e-mail: ion_publ@hol.gr


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και των άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, που παρακολουθούν μαθήματα Γεωμηχανικής.

Η επιστήμη της Γεωμηχανικής αποτελεί σήμερα μία ευρεία ενότητα, που περιλαμβάνει κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα της Μηχανικής Πετρωμάτων, της Εδαφομηχανικής, της Τεχνικής Γεωλογίας, και της Εφαρμοσμένης Γεωλογίας. Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στη βιβλιογραφία, θα βρεί κανείς πληθώρα συγγραμμάτων που περιγράφουν, από διαφορετικές σκοπιές, θεωρητικά και εφαρμοσμένα θέματα Γεωμηχανικής.

Σίγουρα, η παρούσα έκδοση δεν καλύπτει όλα τα θέματα που πραγματεύεται η διεθνής ή και η Ελληνική βιβλιογραφία στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωμηχανικής, επικεντρώνεται, όμως, στην παρουσίαση βασικών αρχών και εφαρμογών της Μηχανικής Πετρωμάτων. Με το σκεπτικό αυτό, στο βιβλίο γίνεται μία εκτεταμένη ανάλυση των φυσικών μεγεθών που υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη μελέτη γεωμηχανικών προβλημάτων και δίνονται τυπικές εφαρμογές των αρχών της Μηχανικής στα προβλήματα αυτά.

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού είναι αποτέλεσμα μίας πολύχρονης προσπάθειας που ξεκίνησε από τις σημειώσεις των πανεπιστημιακών παραδόσεών μου στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το βιβλίο περιέχει απαραίτητα θεωρητικά στοιχεία για την εκπαίδευση του Γεωμηχανικού, δηλαδή του Μηχανικού που ασχολείται με τεχνικές εφαρμογές ή κατασκευές στα πετρώματα και εδάφη. Σε ορισμένες ενότητες δίνεται έμφαση σε εφαρμογές του μεταλλευτικού χώρου, ενώ σε όλες τις ενότητες περιλαμβάνονται παραδείγματα ή ασκήσεις για την καλύτερη εξοικείωση του αναγνώστη με το αντικείμενο. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο αναφοράς για τους διπλωματούχους πλέον μηχανικούς που εργάζονται στα πεδία αυτά.

 

Παροράματα

Τα παροράματα που έχουν εντοπιστεί περιλαμβάνονται σε αρχείο PDF:

book_agiout_par.pdf (60ΚΒ)

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013