Ένας Πρακτικός Οδηγός για τη Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Ένας Πρακτικός Οδηγός για τη Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Αγιουτάντης Ζ. και Στ. Μερτίκας (2003).

Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα, ISBN: 960-411-3941.

 

 

Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας και από τη διεύθυνση:

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ, Εκδόσεις ΙΩΝ»

Συμπληγάδων 7 , 12131 Περιστέρι

Τηλ: 210-5771908, 210-5742686, 210-5747729 , FAX: 210-5751438

e-mail: ion_publ@hol.gr


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και σε επαγγελματίες μηχανικούς και επιστήμονες. Στόχο έχει να βοηθήσει στην προετοιμασία και παρουσίαση διπλωματικών εργασιών καθώς και παντός είδους τεχνικών κειμένων. Είναι ένα εγχειρίδιο αλλά και ένας οδηγός για την ανάπτυξη και βελτίωση της γραφής τεχνικού κειμένου, συνδυάζοντας τα "Τι;", "Γιατί;", και "Πώς;". Περιγράφει πώς θα πρέπει κανείς να δομεί, να αναπτύσσει ένα τεχνικό κείμενο, να παρουσιάζει τις εξισώσεις ή τις γραφικές παραστάσεις, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του κειμένου, ώστε οι ιδέες που δημιουργεί να είναι ευπρόσιτες, κατανοητές, αυστηρές και πειστικές. Αναφέρεται, επίσης, στη δομή αλλά και στον τρόπο των προφορικών παρουσιάσεων τεχνικής επιστημονικής πληροφορίας, ώστε να είναι κανείς πετυχημένος ομιλητής, και δίδει παραδείγματα για το πώς συντάσσεται μια επιστολή με τεχνικό περιεχόμενο.


Κεφάλαια

1. Εισαγωγή

2. Η ανάπτυξη του κειμένου

3. Συλλογή της πληροφορίας

4. Η δομή του γραπτού

5. Το ύφος της γραφής

6. Η έντυπη έκδοση

7. Αριθμοί και μονάδες μετρήσεων

8. Μικρού μήκους τεχνικά κείμενα

9. Προφορικές παρουσιάσεις

10. Επίλογος

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013