ΙΚΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

< Ανακοίνωση για την Προκήρυξη από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Ιωσήφ Παπαδόπετρου" ακ. ετους 2015-16"
06.06.2017 14:08 Παλαιότητα 231 days
Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα ΜΗΧΟΠ

ΙΚΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ


Καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων (http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml), να προσκομίσουν στην Γραμματεία της Σχολής,  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος.


© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--