Αρχή


Προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Γιατί να την επιλέξεις για να σπουδάσεις

Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ασχολείται με την έρευνα, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες αποτελούν τη βάση του σύγχρονου πολιτισμού, η ζήτηση τους είναι έντονα αυξητική και η συμβολή τους στην 4η βιομηχανική επανάσταση, που είναι σε εξέλιξη, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η έρευνα, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πρώτων υλών απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση υψηλών απαιτήσεων για αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων με παγκόσμιο αντίκτυπο που συνδέονται με τις δραστηριότητες αυτές. Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τις επιστήμες μηχανικού, τις γεωεπιστήμες, τις νέες τεχνολογίες και μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, που περιλαμβάνει τη διδασκαλία στα αμφιθέατρα, τις ασκήσεις στα εργαστήρια, τις μετρήσεις στο πεδίο και την πρακτική άσκηση στις κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου, διαμορφώνει την ταυτότητα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων. Μιας ειδικότητας διαχρονικής αλλά και συναρπαστικής που σου δίνει τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσεις στις μεγαλύτερες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο και να αποτελέσεις μέρος μιας κοινότητας μηχανικών με ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα.

 

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

5ετείς σπουδές - Integrated Master (M.Eng.)

Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα - Μέλη ΤΕΕ

Μέλος του δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EURECA-PROΚαλώς Ήλθατε

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 52/83 (ΦΕΚ 27, τεύχος Α/1-3-83) και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1987. Σκοπός της είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Η Σχολή διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών καθώς και πολυδύναμη εργαστηριακή υποδομή (πλαισιωμένη από 12 εργαστήρια και 8 ερευνητικές μονάδες) και είναι σε θέση να προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Υποδιαιρείται σε Τομείς, ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει έναν αριθμό συγγενών γνωστικών αντικειμένων:

  • Τοµέας Ανίχνευσης & Εντοπισµού Ορυκτών Πόρων
  • Τοµέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
  • Τοµέας Εκµετάλλευσης Ορυκτών

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη πρωτότυπων γνωστικών αντικειμένων ή αντικειμένων που δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε άλλα ΑΕΙ της χώρας. Διαμορφώνει κατάλληλα το πρόγραμμα σπουδών και προσανατολίζει ανάλογα τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της ώστε να συμβαδίζει με το πνεύμα της σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξης, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.

Εκδηλώσεις

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013