Τελετή απονομής Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων 2018
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απένειμε 1 Διδακτορικό Δίπλωμα και 22 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης.
Στην τελετή αυτή βραβεύτηκε για το διδακτικό του έργο και το μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Ευάγγελος Πετράκης.
Απονομή πτυχίων Οκτώβριος 2018
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απένειμε 12 διπλώματα
Απονομή Διπλωμάτων Ιούλιος 2018
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απένειμε 34 διπλώματα

Αρχή


ΝΕΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον" 

(Προκήρυξη για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-19 με καταληκτική ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου)


Καλώς Ήλθατε

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 52/83 (ΦΕΚ 27, τεύχος Α/1-3-83) και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1987. Σκοπός της είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Η Σχολή διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών καθώς και πολυδύναμη εργαστηριακή υποδομή (πλαισιωμένη από 12 εργαστήρια και 8 ερευνητικές μονάδες) και είναι σε θέση να προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Υποδιαιρείται σε Τομείς, ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει έναν αριθμό συγγενών γνωστικών αντικειμένων:

  • Τοµέας Ανίχνευσης & Εντοπισµού Ορυκτών Πόρων
  • Τοµέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
  • Τοµέας Εκµετάλλευσης Ορυκτών

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη πρωτότυπων γνωστικών αντικειμένων ή αντικειμένων που δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε άλλα ΑΕΙ της χώρας. Διαμορφώνει κατάλληλα το πρόγραμμα σπουδών και προσανατολίζει ανάλογα τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της ώστε να συμβαδίζει με το πνεύμα της σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξης, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--