Τελετή απονομής Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων 2018
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απένειμε 1 Διδακτορικό Δίπλωμα και 22 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης.
Στην τελετή αυτή βραβεύτηκε για το διδακτικό του έργο και το μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Ευάγγελος Πετράκης.
Απονομή πτυχίων Οκτώβριος 2018
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απένειμε 12 διπλώματα
Απονομή Διπλωμάτων Ιούλιος 2018
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απένειμε 34 διπλώματα

Χάρτης Ιστότοπου

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--