Απονομή πτυχίων Οκτώβριος 2018
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απένειμε 12 διπλώματα
Απονομή Διπλωμάτων Ιούλιος 2018
Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων απένειμε 34 διπλώματα

Χάρτης Ιστότοπου

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013
--