Παρουσιάζονται με τυχαία σειρά

Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

Μερτίκας, Σ. Π. (1999).

Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα ISBN 960-405-949-1

Διαβάστε περισσότερα για το βιβλίο αυτό


Στοιχεία Γεωμηχανικής - Μηχανική Πετρωμάτων

Αγιουτάντης Ζ. (2002).

Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα, ISBN: 960-411-213-9

Διαβάστε περισσότερα για το βιβλίο αυτό


Αντιρυπογόνος Χρήση Γαιανθράκων

Βάμβουκα, Δ. (2002).

Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα, ISBN: 960-411-189-2.

Διαβάστε περισσότερα για το βιβλίο αυτό


Ένας Πρακτικός Οδηγός για τη Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Αγιουτάντης Ζ. και Στ. Μερτίκας (2003).

Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα, ISBN: 960-411-3941.

Διαβάστε περισσότερα για το βιβλίο αυτό


Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων περιβάλλοντος χώρου

Κομνίτσας Κ. (και άλλοι)

Ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Σύνοψη σε αρχείο PDF: biblio06.pdf (85ΚΒ)


Γεωχημεία Πετρελαίου

Πασαδάκης Ν. (2014)

Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-461-3

Διαβάστε περισσότερα για το βιβλίο αυτό

 

 

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013