Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον"


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον, μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, σκοπεύει στην παραγωγή και μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές, καθώς και σε μεθοδολογίες που αφορούν στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους με βάση τη στατιστική ανάλυση, τα στοχαστικά συστήματα και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, και στις τεχνολογίες για περιβαλλοντικές εφαρμογές που σχετίζονται με την προστασία των υπόγειων υδάτων, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση και αξιοποίηση παραπροϊόντων/αποβλήτων και την ορθολογική εκμετάλλευση πρώτων υλών, και κυρίως εκείνων που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εθνική οικονομία. Τέτοιες είναι οι συμβατικοί και ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι (υδρογονάνθρακες, στερεά καύσιμα, γεωθερμία), τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα  και ορυκτές πρώτες ύλες που έχουν χαρακτηριστεί κρίσιμες και στρατηγικές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τεχνολογίες αιχμής. (ΦΕΚ Β΄ 1602/09-05-2018)

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγήτρια Δ. Βάμβουκα, Πρόεδρος Επιτροπής

Καθηγητής Γ. Χρηστίδης 

Αναπλ. Καθηγητής Π. Παρτσινέβελος

Επικ. Καθηγητής Πλ. Γκαμαλέτσος 

Επικ. Καθηγητής Γ. Ξηρουδάκης

Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι

Προκήρυξη για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22

 

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2021-22 (έναρξη Δευτέρα 18/10/2021)

Δευτέρα 11.00: Σχεδιασμός Μεταλλευτικών Έργων και Σηράγγων, Επ. Καθ. Γ. Ξηρουδάκης, Δρ. Π. Λιόλιος, Δρ. Γ. Σαράτσης, Αίθουσα Μ1.213

Δευτέρα 13.00: Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος και Ανάλυση Ψηφιακής Εικόνας, Καθ. Στ. Μερτίκας, Αν. Καθ. Π. Παρτσινέβελος, Αίθουσα Μ1.212

Δευτέρα 17.00: Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου, Μεταδιδάκτορας Γ. Μπαζδάνης, Αίθουσα M4.001

Τετάρτη 09.00: Περιβαλλοντικός Έλεγχος στην Παραγωγή Ενέργειας, Καθ. Δ. Βάμβουκα, Δρ. Στ. Σφακιωτάκης, Αίθουσα Συνεδριάσεων

Τετάρτη 11.00: Γεωυλικά και Περιβάλλον, Καθ. Γ. Χρηστίδης, Ομ. Καθ. Θ. Μαρκόπουλος, Γραφείο Μ2.109

Τετάρτη 16.00: Πολιτική Οικονομία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Καθ. Γ. Λιοδάκης, Αίθουσα Μ4003

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

28210 37657 Ειρήνη Μαρεντάκη (Γραμματέας Σχολής)

28210 37645 Γραμματεία (Πληροφορίες για το ΠΜΣ)

  28210 06901     

Ηλεκτρονική διεύθυνση: infogeoenv<στο>mred.tuc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

                                              Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,

                                              Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013