Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον"


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον, μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, σκοπεύει στην παραγωγή και μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές, καθώς και σε μεθοδολογίες που αφορούν στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους με βάση τη στατιστική ανάλυση, τα στοχαστικά συστήματα και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, και στις τεχνολογίες για περιβαλλοντικές εφαρμογές που σχετίζονται με την προστασία των υπόγειων υδάτων, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση και αξιοποίηση παραπροϊόντων/αποβλήτων και την ορθολογική εκμετάλλευση πρώτων υλών, και κυρίως εκείνων που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εθνική οικονομία. Τέτοιες είναι οι συμβατικοί και ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι (υδρογονάνθρακες, στερεά καύσιμα, γεωθερμία), τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα  και ορυκτές πρώτες ύλες που έχουν χαρακτηριστεί κρίσιμες και στρατηγικές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τεχνολογίες αιχμής. (ΦΕΚ Β΄ 1602/09-05-2018)

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγήτρια Δ. Βάμβουκα, Πρόεδρος Επιτροπής

Καθηγητής Γ. Χρηστίδης 

Καθηγητής Π. Παρτσινέβελος

Επικ. Καθηγητής Πλ. Γκαμαλέτσος 

Επικ. Καθηγητής Γ. Ξηρουδάκης

Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι

Προκήρυξη για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Πρόγραμμα πρώτων συναντήσεων από 10/10/22 έως 14/10/22

Δευτέρα 16.00: Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Ανάλυσης στις Γεωεπιστήμες, Δρ. Κ. Μπλαζάκης, Αίθουσα Μ4.101

Δευτέρα 17.00: Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου, Δρ. Γ. Μπαζδάνης, Αίθουσα Μ4.001

Τρίτη 10.00: Πολιτική Οικονομία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Καθ. Γ. Λιοδάκης, Αίθουσα Μ4.101

Τρίτη 11.00: Περιβαλλοντικός Έλεγχος στην Παραγωγή Ενέργειας, Καθ. Δ. Βάμβουκα, Γραφείο Μ2.013

Τρίτη 14.00: Ανάλυση Χρονοσειρών, Επ. Καθ. Εμμ. Βαρουχάκης, Γραφείο Μ3.206

Τετάρτη 09.00: Γεωϋλικά και Περιβάλλον, Καθ. Γ. Χρηστίδης, Γραφείο Μ2.109

Τετάρτη 10.00: Σχεδιασμός Μεταλλευτικών Έργων και Σηράγγων, Επ. Καθ. Γ. Ξηρουδάκης, Γραφείο Μ1.201

Τετάρτη 11.00: Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον, Αν. Καθ. Εμμ. Στειακάκης, Εργαστήριο Μ1.111

Τετάρτη 12.00: Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος και Ανάλυση Ψηφιακής Εικόνας, Καθ. Π. Παρτσινέβελος, Εργαστήριο Μ1.212

Σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί κάποιος στις παραπάνω συναντήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει για πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα απευθείας με τους διδάσκοντες.

 

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2022-23 (υπό κατασκευή)

Διαδικασία Εγγραφής Φοιτητών που έγιναν δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» για το Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-23

Από 10 έως 21 Οκτωβρίου 2022 παρακαλούμε να στείλετε μέσω ηλ. ταχυδρομείου και στη διεύθυνση infogeoenv@mred.tuc.gr τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή Διαβατηρίου (έγγραφο σε PDF)
  2. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή). Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες: Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px. Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg. Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB.

Παράλληλα θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω online φόρμα με τα στοιχεία σας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyIaPJluwt6Jod8umrluyq9nShEkhl1xRGk5f9wP-NcZCBRQ/viewform?usp=sf_link

 

Στοιχεία επικοινωνίας

28210 37657 Ειρήνη Μαρεντάκη (Γραμματέας Σχολής)

28210 37645 Γραμματεία (Πληροφορίες για το ΠΜΣ)

  28210 06901     

Ηλεκτρονική διεύθυνση: infogeoenv<στο>mred.tuc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

                                              Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,

                                              Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013