Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον"


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον, μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, σκοπεύει στην παραγωγή και μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές, καθώς και σε μεθοδολογίες που αφορούν στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους με βάση τη στατιστική ανάλυση, τα στοχαστικά συστήματα και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, και στις τεχνολογίες για περιβαλλοντικές εφαρμογές που σχετίζονται με την προστασία των υπόγειων υδάτων, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση και αξιοποίηση παραπροϊόντων/αποβλήτων και την ορθολογική εκμετάλλευση πρώτων υλών, και κυρίως εκείνων που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εθνική οικονομία. Τέτοιες είναι οι συμβατικοί και ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι (υδρογονάνθρακες, στερεά καύσιμα, γεωθερμία), τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα  και ορυκτές πρώτες ύλες που έχουν χαρακτηριστεί κρίσιμες και στρατηγικές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τεχνολογίες αιχμής. (ΦΕΚ Β΄ 1602/09-05-2018)

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Μ. Γαλετάκης (Δ/ντής)

Καθηγήτρια Δ. Βάμβουκα (Αναπληρώτρια Δ/ντρια)

Αναπλ. Καθηγητής Ε. Μαθιουδάκης

Αναπλ. Καθηγητής Π. Παρτσινέβελος

Αναπλ. Καθηγητής Ε. Στειακάκης

Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Δευτέρα 11.00-14.00: Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου, Καθ. Μ. Γαλετάκης https://tuc-gr.zoom.us/j/84001082633?pwd=dVRUc1VjR0RHT3NlamJuUU04azhiUT09

Τρίτη 10.00-13.00: Πολιτική Οικονομία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Καθ. Γ. Λιοδάκης, Αίθουσα Μ4.001

Τετάρτη 10.00-13.00: Γεωυλικά και Περιβάλλον, Καθ. Γ. Χρηστίδης, Ομ. Καθ. Θ. Μαρκόπουλος https://tuc-gr.zoom.us/j/84735765617?pwd=Vi9qNTMxblc0azR4Um03SnhENnordz09

Πέμπτη 10.00-13.00: Περιβαλλοντικός Έλεγχος στην Παραγωγή Ενέργειας, Καθ. Δ. Βάμβουκα, Δρ. Στ. Σφακιωτάκης (σύνδεσμος σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα)

Πέμπτη 11.00-14.00: Σχεδιασμός Μεταλλευτικών Έργων και Σηράγγων, Καθ. Γ. Εξαδάκτυλος, Δρ. Π. Λιόλιος, Δρ. Γ. Σαράτσης https://tuc-gr.zoom.us/j/84616182090?pwd=d0QzTzRlVjQ3WjZLc2VhOE0yWGxBdz09

Πέμπτη 17.00-20.00: Τεχνικές Ιχνοστοιχειακής Ανάλυσης, Καθ. Ν. Καλλίθρακας-Κόντος https://tuc-gr.zoom.us/j/84543991673?pwd=b1A2OHRkUndFMXU5Rk9LYlh2ZWZudz09

Παρασκευή 09.00-12.00: Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος και Ανάλυση Ψηφιακής Εικόνας, Καθ. Στ. Μερτίκας, Αν. Καθ. Π. Παρτσινέβελος, Αίθουσα Μ1.212

Η εγγραφή στο εξάμηνο και δήλωση μαθημάτων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού portal των φοιτητών στο φοιτητολόγιο https://students.tuc.gr  δίνοντας το ιδρυματικό Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που έχετε ήδη αποκτήσει ως ενεργοί φοιτητές του Ιδρύματος από το Μηχανογραφικό Κέντρο.

 

Διαδικασία Εγγραφής Φοιτητών που έγιναν δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Από τις 12 έως 23 Οκτωβρίου 2020 παρακαλούμε να στείλετε μέσω ηλ. ταχυδρομείου και στη διεύθυνση infogeoenv@mred.tuc.gr τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή Διαβατηρίου (έγγραφο σε PDF)
  2. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή) Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες: Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px. Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg. Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB.

Παράλληλα θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω online φόρμα με τα στοιχεία σας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyIaPJluwt6Jod8umrluyq9nShEkhl1xRGk5f9wP-NcZCBRQ/viewform?usp=sf_link

 

Στοιχεία επικοινωνίας

28210 37657 Ειρήνη Μαρεντάκη (Γραμματέας Σχολής)

28210 06220 Στέλλα Ράκα (Μέλος ΕΤΕΠ, πληροφορίες για το ΠΜΣ)

  28210 06901     Ηλεκτρονική διεύθυνση: infogeoenv<στο>mred.tuc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

                                    Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,

                                    Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013