Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον"


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον, μέσα από μια ευρεία διεπιστημονική προσέγγιση που υιοθετεί, σκοπεύει στην παραγωγή και μετάδοση υψηλού επιπέδου γνώσεων σε διπλωματούχους μηχανικούς και επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων με μεθόδους περιβαλλοντικά αποδεκτές, καθώς και σε μεθοδολογίες που αφορούν στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια του συντελούμενου μετασχηματισμού του παραδοσιακού οικονομικού μοντέλου στο σύγχρονο της κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους με βάση τη στατιστική ανάλυση, τα στοχαστικά συστήματα και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, και στις τεχνολογίες για περιβαλλοντικές εφαρμογές που σχετίζονται με την προστασία των υπόγειων υδάτων, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση και αξιοποίηση παραπροϊόντων/αποβλήτων και την ορθολογική εκμετάλλευση πρώτων υλών, και κυρίως εκείνων που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εθνική οικονομία. Τέτοιες είναι οι συμβατικοί και ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι (υδρογονάνθρακες, στερεά καύσιμα, γεωθερμία), τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα  και ορυκτές πρώτες ύλες που έχουν χαρακτηριστεί κρίσιμες και στρατηγικές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τεχνολογίες αιχμής. (ΦΕΚ Β΄ 1602/09-05-2018)

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Μ. Γαλετάκης (Δ/ντής)

Καθηγήτρια Δ. Βάμβουκα (Αναπληρώτρια Δ/ντρια)

Αναπλ. Καθηγητής Π. Παρτσινέβελος

Αναπλ. Καθηγητής Ε. Στειακάκης

Επικ. Καθηγητής Πλ. Γκαμαλέτσος

Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι

Προκήρυξη για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22

 

Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-21

Δευτέρα 09.00: Εφαρμοσμένη Γεωχημεία, Επ. Καθ. Δ. Πεντάρη,

https://tuc-gr.zoom.us/j/5815297483?pwd=c3BjM0MzdnB1eUpmVnRFM1BiL0UxUT09 

Τρίτη 10.00: Διαστημικές Τεχνολογίες και μη Επανδρωμένα Συστήματα, Αν. Καθ. Π. Παρτσινέβελος
https://tuc-gr.zoom.us/j/85828365018?pwd=WGQrUk1QV1VEcDZoaHpCZ29LdXZSQT09

Τρίτη 12.00: Βιομάζα, Βιοενέργεια και Περιβάλλον, Καθ. Δ. Βάμβουκα, Δρ. Στ. Σφακιωτάκης

https://tuc-gr.zoom.us/j/4421191894?pwd=N1RLc2NsamwvN3UxU0tLaXhEbVFYZz09

Τετάρτη 10.00: Οικονομική Γεωλογία Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων, Καθ. Γ. Χρηστίδης

https://tuc-gr.zoom.us/j/85256792350?pwd=SGZhRTNxMnNWaFEvWWF3L0dDbUtYdz09

Τετάρτη 16.00: Επεξεργασία Σεισμικού Σήματος, Καθ. Αντ. Βαφείδης

https://tuc-gr.zoom.us/j/99436394880?pwd=OEgwd2ZGRG52NndZd0pGbjN1aHV2UT09

Πέμπτη 09.00: Ειδικά Κεφάλαια Γεωμηχανικής, Καθ. Γ. Εξαδάκτυλος, Δρ. Π. Λιόλιος

https://tuc-gr.zoom.us/j/83163369464?pwd=N09pdzl0VlBHTVo2TkhVQmRPMnBhQT09

Πέμπτη 12.00: Ειδικά Κεφάλαια Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αν. Καθ. Εμμ. Στειακάκης

https://tuc-gr.zoom.us/j/85179933758?pwd=YnJHVWVlY05nZk9vd1JrVzJCbnlLUT09

Πέμπτη 18.00: Ειδικά Θέματα Χημικής Ανάλυσης, Καθ. Ν. Καλλίθρακας-Κόντος

https://tuc-gr.zoom.us/j/84543991673?pwd=b1A2OHRkUndFMXU5Rk9LYlh2ZWZudz09

 

Στοιχεία επικοινωνίας

28210 37657 Ειρήνη Μαρεντάκη (Γραμματέας Σχολής)

28210 06220 Στέλλα Ράκα (Μέλος ΕΤΕΠ, πληροφορίες για το ΠΜΣ)

  28210 06901     

Ηλεκτρονική διεύθυνση: infogeoenv<στο>mred.tuc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

                                              Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,

                                              Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013