Χάρτης σήμανσης κτιρίων

 

Μπορείτε να βρείτε τον χάρτη σήμανσης κτιρίων της Πολυτεχνειούπολης εδώ.

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013