Διακρίσεις
* Βράβευση του υποψήφιου διδάκτορα της Σχολής κ. Πετράκη Εμμανουήλ

© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013