Ανακοινώσεις - Σελίδα 14 από 14

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες...

Περισσότερα

 

Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2013, για τους για τους φοιτητές όλων των...

Περισσότερα

Παρακάτω ακολουθούν τα αρχεία για τον Ορισμό Αξιολογητών και τη Σύνθεση Επιτροπής για το γνωστικό αντικείμενο «Ορυκτολογία – Κοιτασματολογία...

Περισσότερα

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονικές Δηλώσεις μαθημάτων


Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης
οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές του Τμήματος Μηχ.Ο.Π. που επιθυμούν να πάρουν τη Βεβαίωση για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ από την...

Περισσότερα
© Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2013